Over ons

Dégage is een ledenorganisatie die particulier kostendelend auto- en fietsdelen aanbiedt in Vlaanderen en Brussel. Anno 2024 telt Dégage meer dan 450 deelauto’s, 25 deelfietsen en meer dan 6000 leden. De vzw streeft geen winst na, maar wel sociale en leefbare buurten. De organisatie is een common en wordt van onderuit aangestuurd door vrijwilligers en burgers.

De auto’s van Dégage worden veel gebruikt. Elk jaar groeit de organisatie in aantal leden, voertuigen en gebruik met 20 à 40% . Dégage telde eind 2021 maar liefst 6.038.868 gedeelde kilometers en 64.211 ritten. Ook geografisch breidt Dégage uit. Lees hier meer over waar Dégage actief is.

Particulier

Dégage biedt een particuliere vloot aan. De organisatie hoeft niet zelf de wagens aan te kopen. De wagens blijven eigendom van anderen en komen in de vloot terecht, beschikbaar voor alle leden. Bovendien is Dégage volledig voor en door particulieren georganiseerd. Als je instapt ben je automatisch lid van de algemene vergadering en ideeën, problemen of vragen kan je aankaarten bij de raad van bestuur. Iedereen heeft op deze manier evenveel inspraak in hoe de organisatie werkt, welke tarieven aangerekend worden …

Kostendelend

Alle deelauto’s zijn beschikbaar tegen een transparante vaste kilometervergoeding. De leden betalen per kilometer – niet per tijd – wat de deelauto’s geschikt maken voor langere periodes. De ontlener betaalt per kwartaal aan Dégage voor zijn gereden kilometers; Dégage betaalt op haar beurt de eigenaar de gemaakte kosten terug voor deze gedeelde kilometers. Mede omdat de deelauto’s zo vaak worden gebruikt, kan Dégage een toegankelijke kilometerprijs garanderen.

Minder auto’s, meer buurt

Sociale en leefbare buurten: dat is de missie van Dégage. Vandaar ook de naam Dégage. Door auto’s en fietsen onderling te delen wil Dégage mensen terug met elkaar in contact brengen. Dégage streeft naar minder auto’s, want dat creëert voor een stad, gemeente of buurt meer ruimte voor groen, ontmoeting, openbaar vervoer en veiligere fiets- en voetpaden. Hoe groot is de impact van Dégage op haar leden, de wijk of stad en de brede samenleving? Hieronder lees je meer over de impact van Dégage. Of download hier het volledige impactrapport 2021 in pdf.

NIEUW! Sinds 2022 investeert Dégage een deel van de waarborgen van de leden in duurzame, ethische initiatieven. Lees hier meer.

 • Dégage maakt plaats

  Eén Dégage-auto maakt gemiddeld 11 andere auto’s overbodig. Dégage betekent dan ook letterlijk uit de weg’: autodelen leidt tot minder auto’s en dus meer ruimte in de buurt. Dégage wil meer plaats maken in de buurt voor leukere dingen dan parkeerplekken, zoals groen, ontmoeting, fietsers, speelruimte. Het verhoogt de leefbaarheid van de stad/gemeente en geeft de buurt een aantrekkelijker straatbeeld. LEES MEER

 • Dégage ontzorgt

  Dégage wil iedereen op een vlotte, betrouwbare en betaalbare wijze toegang geven tot voertuigen op maat, zonder er zelf één te moeten bezitten. Dégage regelt als professionele aanbieder het delen van de voertuigen en ontzorgt de eigenaar en gebruikers. Alles is geregeld: verzekering, contract, terugbetaling van de kosten, afhandelen van schadegevallen, … LEES MEER

 • Dégage vergroent

  Autodelen zorgt voor minder files, properdere lucht en minder energieverbruik. Binnen de vloot besteedt Dégage aandacht aan milieuvriendelijke voertuigen, zoals elektrische auto’s en kwaliteitsvolle deelfietsen. LEES MEER

 • Meer fietsen en stappen

  Wie geen auto voor de deur heeft staan, gebruikt er minder snel één en zal voor kleine verplaatsingen eerder de fiets of het openbaar vervoer gebruiken. Eén op de drie leden geeft aan dat ze meer zijn gaan stappen of fietsen nadat ze lid werden bij Dégage. LEES MEER

 • Dégage verbindt

  Dégage-leden leren hun buurt beter kennen door voertuigen met elkaar te delen. De meeste auto’s worden geleend aan mensen uit de eigen wijk. Bovendien zet Dégage sterk in op lokale werking en wordt de werking ondersteund door meer dan 80 vrijwilligers. LEES MEER

 • Dégage maakt autoluw

  Dégage vergroot het draagvlak voor autoluwe wijken. Een laagdrempelig autodeelsysteem als Dégage maakt het mensen en hun overheden gemakkelijker te kiezen voor een milieuvriendelijke en betaalbare mobiliteit voor iedereen. Meer mensen kunnen afstand doen van een eigen auto, zonder in te boeten op mobiliteit. LEES MEER